رحیق

... و ما را نیز شراب نابی آرزوست

رحیق

... و ما را نیز شراب نابی آرزوست

رحیق

فقط باید خالص بود.
همین و بس.

۲۸ مطلب با موضوع «بهترین شعرهای من :: فاضل نظری :: ضدّ» ثبت شده است

بعد عمری با تو بودن حاصلم زنگار شد

دیر فهمیدم ندارند آب و آهن دوستی

  • عبدالحسین مهدوی

اگر جای مروت نیست  با دنیا  مدارا  کن

به جای دلخوری از تنگ بیرون را تماشا کن

دل از اعماق دریای  صدف های  تهی  بردار

همین جا در کویر  خویش  مروارید پیدا  کن

  • عبدالحسین مهدوی

   هر چه خواندم نامه هایت را نیفتاد اتفاق

   می روم تا هیزمی دیگر بریزم در اجاق

   بی سبب دست تمنا تا درختان می بری

   سیب ها دیگر به افتادن ندارند اشتیاق

  • عبدالحسین مهدوی

این چیست که چون دلهره افتاده به جانم
حال همه خوب است- من اما نگرانم

در فکر تو بستم چمدان را و همین فکر
مثل خوره افتاده به جانم که بمانم

  • عبدالحسین مهدوی

...که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد

.

.

.

...که این ساقی به قدر تشنگی پیمانه می سازد

  • عبدالحسین مهدوی

این هدیه را اگر نپذیری کجا برم

جان است جان! اگر تو نگیری کجا برم

.

.

.

بخت مرا سیاه چو گیسوی خود مخواه

موی سفید را سر پیری کجا برم

  • عبدالحسین مهدوی

با لبان تشنه آن ساعت که افتادی به خاک
لَم‌تَقُل شیئًا سِوی قُم یا أخا أدرِک أخاک

مشک دور از دست گریان است و قدری دورتر
مانده در صحرا لبی خندان و جسمی چاک‌چاک

  • عبدالحسین مهدوی

تو آن بُتی که پرستیدنت خطایی نیست

و گر خطاست مرا از خطا ابایی نیست

بیا که در شب گرداب زلف موّاجت

به غیر گوشه ی چشم تو ناخدایی نیست

  • عبدالحسین مهدوی

ای ابر دل گرفته ی بی آسمان بیا

باران بی ملاحظه ی ناگهان بیا

چشمت بلای جان و تو از جان عزیزتر

ای جان فدای چشم تو با قصد جان بیا

  • عبدالحسین مهدوی

همراه بسیار است، اما همدمی نیست
مثل تمام غصه ها، این هم غمی نیست

 دلبسته اندوه دامنگیر خود باش
از عالم غم دلرباتر عالمی نیست

  • عبدالحسین مهدوی