رحیق

... و ما را نیز شراب نابی آرزوست

رحیق

... و ما را نیز شراب نابی آرزوست

رحیق

فقط باید خالص بود.
همین و بس.

۵ مطلب با موضوع «بهترین شعرهای من :: سید حسن حسینی :: گنجشک و جبرئیل» ثبت شده است

دل این سوره فجر
پشت این صبح مبین
به تفاسیر نگاه تو اگر گرم نبود
شب ظلمانی یخبندان را
هیچ از قالب تکرار زدن شرم نبود...
***
آه ای عالم ربانی عشق!
در کتابی ابدی
شرح منظومه ی بیداری ما را بنویس

  • عبدالحسین مهدوی

عطش

چه بی رحمانه آتش می بارد

باید چراغ را خاموش کرد

تا چهره ی مردانگی

روشن شود

  • عبدالحسین مهدوی

من

شمشیر باستانی شرقم:

پرورده ی مصاف

بیزار از غلاف!

  • عبدالحسین مهدوی

تبرّی می جوییم

از سنگ جاهلی

که نرخ مروارید محمدی را شکست

و از پولادی

که در کوفه

برج آفتاب را به دو شق کرد

و در عاشورا

بوسه گاه نبی را

درنوردید...

  • عبدالحسین مهدوی

باغ کرامت است

گلوی تو

یا حسین!

  • عبدالحسین مهدوی